អាណិតក្មេងណាស់ ចុចស៊ែរម្នាក់១ផង 😥😥😥 អាយុទើប៥ខែ ត្រូវម្ដាយរត់ចោល២ខែហើយ ឥឡូវឪពុកបីកូនដើររក ម៉ែមករកកូនវិញមក😥…

114

សូមជួយស៊ែរឲ្យប្រពន្ធគាត់បានឃើញផង អាណិតកូនតូចទើបតែបាន5 ខែ ឪបីកូនដើររកម្តាយដែលរត់ចោលពីរខែហើយ អាណិតក្មេងណាស់😥😥😥។

សង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ជួយចែករំលែកបន្តផង បើឃើញភិនភាគដូចរូប ជួយប្រាប់ដំណឹងផង។

ប្រភព៖ Rean Chamrong